Úvod
Odevníctvo
Grafické systémy v odevníctve
Technické a informatické služby
Odevný dizajn
Prijímacie skúšky
Kam po maturite?
Kde nás nájdete?
Kontakt
Fotogaléria
INTERNETOVÉ CENTRUM
Hodnotiaca správa 2006/2007


Súkromná stredná priemyselná škola odevná

071 01 Michalovce, Komenského 1

číslo školy v číselníku ŠVS je 683607
Naša škola


Súkromná stredná priemyselná škola odevná v Michalovciach bola založená v roku 2003. Je jedinou strednou priemyselnou školou odevnou v Košickom kraji. Je členom Asociácie súkromných stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Naša škola ponúka:
  • nadstavbové štúdium - dištančná forma
    1. Odevníctvo
Škola poskytuje stravu a možnosť ubytovania v domove mládeže. Študenti môžu využívať aj služieb fitness centra, športovej haly
a miestneho kúpaliska.

Možnosť sociálneho štipendia:
priemer do 2,0 = 40,83 eur (1230,-Sk)
od 2,0 - 2,5 = 28,58 eur (861,-Sk)
od 2,5 - 3,5 = 20,41 eur (615,-Sk)

Všetkých záujemcov pozývame na návštevu školy s ukážkami prác našich študentov po predošlom telefonickom dohovore: 0907 180 813